Ombyggnad Drottninggatan Växjö

2017-04-13

Mark & Miljö i Ljungby Ab har erhållit en entreprenad gällande färdigställande av Drottninggatan i Växjö. Entreprenaden kommer pågå under 2017 och 2018.