Ny entreprenad i Sjöatorp

2018-03-21

Mark & Miljö skall genomföra en VA-Utbyggnad i Sjöatorp åt Alvesta kommun. Entreprenaden omfattar nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till ett flertal fastigheter i Sjöatorp samt kanalisation av opto.