Ny Entreprenad, Parkeringar Växjö Bostäder

2018-11-30

Mark och Miljö skall fortsätta arbetet med att anlägga nya parkeringsplatser åt Växjö Bostäder.