Pågående Projekt

Markarbeten Wica, Vislanda

Paul Bobergs Park

Aplamon, Vislanda

Geometriparken, Växjö

Växjöbostäder

Fiberförläggning, Ljungby

Uteplatser, Värnamo

Enfamiljshus, Hölminge.

Markarbeten Kontek, Ljungby

Räckesbyte väg 25, Ljungby

Piggning, Växjö Kommun

Konstverk i rondell, Alvesta