Pågående Projekt

VA-Utbyggnad Sjöatorp.

Lammhultsbadet

 
 
LV126, Norra infarten Alvesta.
Drottninggatan, färdigställande av ytor.

Pumpan, nybyggnad av LSS-boende.

Enfamiljshus, Hölminge.

Parkering, Alvesta resecentrum.
Fjärrvärme, CDon
Parkering Hjortsbergsskolan, Ljungby.