Referens Projekt

Innegård, Strömsnäsbruk
Torgen, Ljungby
Brunnsgården
Laganvallen
Tingshuset i Värnamo
Astradskolan i Ljungby
Branddamm och VA, Ljungsjön
Cirkulationsplats Violen

Rivning bostadshus Rydaholm

Pumpan, nybyggnad av LSS-boende.

Drottninggatan

LV 126 Norra infarten Alvesta

Spåningslanda, Etapp 2

Sedum på mark, Ljungby