Östra samlingsledningen

Mark & Miljö har fått i uppdrag att genom ett ramavtal med Växjö kommun utföra arbeten med en ny spillvattenledning som skall avlasta ledningsnätet genom stadsdelen Öster i Växjö. I avtalet ingår även utbyggnad av fördröjnings- och sedimenteringsdammar vid Högstorp.

Projekt beskrivning: Anläggningsentreprenad östra samlingsledningen, Växjö

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Beställare: Växjö Kommun

Entreprenadtid:  April 2014

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Brandt