Östra samlingsledningen

Mark & Miljö har fått i uppdrag att genom ett ramavtal med Växjö kommun utföra arbeten med en ny spillvattenledning som skall avlasta ledningsnätet genom stadsdelen Öster i Växjö. I avtalet ingår även utbyggnad av fördröjnings- och sedimenteringsdammar vid Högstorp.

Projekt beskrivning: Anläggningsentreprenad östra samlingsledningen, Växjö

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Beställare: Växjö Kommun

Entreprenadtid:  April 2014

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Brandt

Projekt

Våra pågående projekt.

Referenser

Ett urval av våra referensprojekt.

Entreprenad

Stort urval av entreprenadmaskiner.

Kontakt

Kontakta oss gärna.

Frågor, tankar, funderingar?

Kontakta oss