Branddamm och VA Ljungsjön

Projekt beskrivning: Anläggande av branddamm och VA-ledningar vid Ljungsjöverket.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Ljungby Kommun

Entreprenadtid: Oktober 2014 - januari 2015

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Andreas Brandt