Ombyggnad Lagavallen

Projekt beskrivning: Ombyggnad av lagavallen
 
Entreprenadform: Utförande entreprenad
 
Beställare: Ljungby Kommun

Entreprenadtid: Aug 2015-Juni 2016
 
Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Mickael Eriksson