Drottninggatan, Växjö

Mark och Miljö skall utföra färdigställandet av diverse ytor på Drottninggatan i Växjö kommun. 

Projekt beskrivning: Färdigställande av ytor.

Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Växjö kommun.

Entreprenadtid: 2017

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Mikael Eriksson