Fiber, Tannåker

Projekt beskrivning: Förläggning av fiber, Tannåker

Entreprenadform:

Beställare: Ljungby Energi

Entreprenadtid: 2017-2018

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Mikael Eriksson