Astradskolan, Ljungby

Mark & Miljö i Ljungby AB har fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra rivningsarbeten på Astradskolan i Ljungby och därefter återställa ytorna med P-platser.

Projekt beskrivning: Rivning och återställning Astraskolan, Ljungby kommun.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Ljungby Kommun

Entreprenadtid:  Maj-2014

Ombud: Mattias Refónd

Platschef:

Mark & Miljö kommer att påbörja arbetena på Astraskolan hösten 2013. I entreprenaden ingår rivning av den gamla gymnastiksalen och återställning till parkeringsyta med tillhörande grus- och grönytor.

Projekt

Våra pågående projekt.

Referenser

Ett urval av våra referensprojekt.

Entreprenad

Stort urval av entreprenadmaskiner.

Kontakt

Kontakta oss gärna.

Frågor, tankar, funderingar?

Kontakta oss