Länsväg 126, Norra infarten Alvesta

Mark och Miljö kommer utföra samtliga vägarbeten åt Trafikverket inom projektet LV 126, Norra infarten Alvesta. Den ca 2km långa sträckan omfattar arbeten från Björnstorp, söder om väg 25 ner till korsningen med Värnamovägen.

Projekt beskrivning: Markarbeten LV 126, Alvesta

Entreprenadform: Utförande entreprenad
 
Beställare: Trafikverket
 
Entreprenadtid: Aug 2017- Juni 2018
 
Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Kim svensk

Projekt

Våra pågående projekt.

Referenser

Ett urval av våra referensprojekt.

Entreprenad

Stort urval av entreprenadmaskiner.

Kontakt

Kontakta oss gärna.

Frågor, tankar, funderingar?

Kontakta oss