Fjärrvärme, CDon

Projekt beskrivning: Fjärrvärme CDon.

Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Ljungby Energi

Entreprenadtid: 2017

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Mikael Eriksson