Spåningslanda Etapp 2, Alvesta

Projekt beskrivning: Objektet avser nybyggnad av gator med ett tillhörande ledningssystem på ca 414 m samt en tryckstegringsstation.

Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Alvesta

Entreprenadtid: 201806-201811

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsedare: Kim Svensk