Markarbeten Wica, Vislanda

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall anlägga ett nytt dike samt förlägga en ny trumma, inför en framtida utbyggnation av Wica.


Beställare: Alvesta Kommun

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Bojje Eliasson