Gatusten, Vislanda

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall lägga om den befintliga smågatustensytan i flowpoint i Vislanda.

Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Alvesta Kommun

Entreprenadtid: 2018-2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsedare: Bojje Eliasson