Anläggning av uteplatser, Värnamo

Projekt beskrivning: Anläggning av uteplatser och montering av skärmväggar.

Entreprenadform: -

Beställare: Finnvedsbostäder, Värnamo

Entreprenadtid: 2017

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson