Parkering Hjortsbergsskolan

Projekt beskrivning: Ombyggnad av befintlig parkering samt avstigning för skolbussar vid Hjortsbergsskolan i Ljungby. I entreprenaden ingår grundarbeten, asfaltering, plattläggning mm.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Ljungby Kommun

Entreprenadtid: 2017-2018

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Mikael Eriksson