Lammhultsbadet

Projekt beskrivning: Mark & Miljö skall rusta upp ytorna inne på Lammhultsbadet. I projektet ingår utbyte av befintliga matarledningar, justeringar av brunnar och gräsytor, nya plattytor samt rivning av den befintliga plaskdammen.

Entreprenadform: Ramavtal Växjö kommun

Beställare: Växjö kommun/Kultur och fritidsförvaltningen.

Entreprenadtid: Mars-Maj 2018

Ombud: Mattias Refónd

Arbetsledare: Marlen Lundgren