Lammhultsbadet

Projekt beskrivning: Mark & Miljö skall rusta upp ytorna inne på Lammhultsbadet. I projektet ingår utbyte av befintliga matarledningar, justeringar av brunnar och gräsytor, nya plattytor samt rivning av den befintliga plaskdammen.

Entreprenadform: Ramavtal Växjö kommun

Beställare: Växjö kommun/Kultur och fritidsförvaltningen.

Entreprenadtid: Mars-Maj 2018

Ombud: Mattias Refónd

Arbetsledare: Marlen Lundgren

Projekt

Våra pågående projekt.

Referenser

Ett urval av våra referensprojekt.

Entreprenad

Stort urval av entreprenadmaskiner.

Kontakt

Kontakta oss gärna.

Frågor, tankar, funderingar?

Kontakta oss