VA-Utbyggnad Sjöatorp

Projekt beskrivning: I Alvesta kommun, väster om Hjortsberga skall Mark & Miljö i Ljungby utföra nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till ett flertal fastigheter i Sjöatorp. En rörgrav på ca 2,6 km varav ca 650m skall sjöförläggas ingår i entreprenaden. Förutom ledningar ingår även byggnation av två st pumpstationer samt förläggning av kanalisation för opto.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Alvesta kommun

Entreprenadtid: Mars 2018 - Januari 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Bojje Eliasson