VA-Utbyggnad, Sjöatorp

Projekt beskrivning: I Alvesta kommun, väster om Hjortsberga skall Mark & Miljö i Ljungby utföra nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till ett flertal fastigheter i Sjöatorp. En rörgrav på ca 2,6 km varav ca 650m skall sjöförläggas ingår i entreprenaden. Förutom ledningar ingår även byggnation av två st pumpstationer samt förläggning av kanalisation för opto.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Alvesta kommun

Entreprenadtid: Mars 2018 - Januari 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Bojje Eliasson


Arbetena på den östra sidan om sjön är snart avslutade och förläggning av sjöledning likaså. Innan semestern återstår arbeten med sättning av pumpstationer och efter semestern påbörjas arbetena på den västra sidan om sjön.

Projekt

Våra pågående projekt.

Referenser

Ett urval av våra referensprojekt.

Entreprenad

Stort urval av entreprenadmaskiner.

Kontakt

Kontakta oss gärna.

Frågor, tankar, funderingar?

Kontakta oss