VA-Utbyggnad Aplamon

Projekt beskrivning: Projektet avser Nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till 11 st fatigheter i Vislanda, Alvesta kommun. Den ca 1km ledningssträckan består av både självall och tryckfall i projektet skall även två styck tryckningar utföras genom väg 610.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Alvesta kommun

Entreprenadtid: Feb 2019 - Juni 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Kim Svensk

Projekt

Våra pågående projekt.

Referenser

Ett urval av våra referensprojekt.

Entreprenad

Stort urval av entreprenadmaskiner.

Kontakt

Kontakta oss gärna.

Frågor, tankar, funderingar?

Kontakta oss