VA arbeten Fårakullen, Moheda

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföra samtliga arbeten gällande utbyte av befintlig spillvattenledning i Moheda.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Alvesta kommun

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Bojje Eliasson