Parkeringsplatser, Växjö

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföra nya parkeringsplatser åt Växjö Bostäder i Växjö kommun. Under 2019 skall det utföras ca 2500 ny parkeringsplatser.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Växjö Bostäder

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Robin Carlsson