Pressmeddelande


Mattias Refond förvärvar Mark & Miljö i Ljungby AB

Mattias Refond som varit bolagets verkställande direktör sedan 2013 har nu förvärvat samtliga aktier i Mark & Miljö i Ljungby AB.

Mark & Miljö startades 1992 i Ljungby och har sedan starten inriktat sig på mark- och anläggningsarbeten i Kronobergs län. Hösten 2012 förvärvade Johnny Svensson Entreprenad AB i Älmhult samtliga aktier i Mark & Miljö och strax därefter tillträdde Mattias Refond som bolagets VD. Mattias är "Ljungbypojk" och bolaget behåller därmed den så viktiga lokala förankringen.

Under 2017 uppgick omsättningen till 63 Miljoner kronor och för innevarande år 2018 förväntas omsättningen landa på minst 80 Miljoner kronor. Mark & Miljö har i dagsläget 37 anställda och även ett 30 tal inhyrda maskinenheter och yrkesarbetare.

Bild på Johnny och Mattias som skakar hand.

Johnny Svensson säger att det var ett naturligt led att överlåta Mark & Miljö till just Mattias Refónd. Det är Mattias som drivit upp bolaget och själv kommer jag att fokusera ännu mer på mitt andra bolag, Älmby Entreprenad i Älmhult som nu vuxit till ett av de ledande i branschen i södra Sverige.

Mattias säger så här: Jag är glad och stolt över att ha fått möjligheten att förvärva Mark & Miljö, det bolag som jag levt med dag och natt de senaste 5 åren.  När jag tog över låg omsättningen kring 20 Mkr och det har varit ett hårt arbete att på 5 år fyrdubbla. Någon förändring av verksamheten är inte tänkt och samarbetet med Älmby och de goda relationer vi har kommer att fortsätta som vanligt. Bakom framgångarna finns främst våra fantastiskt duktiga medarbetare, nöjda kunder, nöjda leverantörer och samarbetsparters och jag kommer självklart även i fortsättningen att göra allt som står i min och i mina medarbetares makt att bibehålla dessa goda relationer.


För ytterligare information kontakta:                                                                                                                                                                                                                                         Mattias Refónd VD Mark & Miljö i Ljungby AB
070-395 14 81 mattias@markmiljo.se                                                                               

Johnny Svensson VD Älmby Entreprenad AB
070-630 26 81 johnny@almby-e.se

Projekt

Våra pågående projekt.

Referenser

Ett urval av våra referensprojekt.

Entreprenad

Stort urval av entreprenadmaskiner.

Kontakt

Kontakta oss gärna.

Frågor, tankar, funderingar?

Kontakta oss