Växjö bostäder

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföra ca 2500 st parkeringsplatser åt Växjö bosäder placerade på Telleborg, Söder och Norr. I avtalet ingår bland annat VA-arbeten och lekutrustning på innegårdar.


Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Växjö Bostäder

Entreprenadtid: 2018-2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Robin Karlsson