Fiberförläggning, Ljungby

Projekt beskrivning: Mark och Miljö bygger ut fibernätet i Ljungby Kommun med Ljungby Energi.

Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Ljungby Energi

Entreprenadtid: 2018-2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Mikael Eriksson

Arbetsledare: Frans Gamberg