Södra Järnvägsgatan, Växjö kommun

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföra ombyggnad av Södra Järnvägsgatan där ny GC väg skall byggas med nyplantering av träd i biokolsbäddar.

Beställare: Växjö Kommun

Entreprenadtid: 2019-2020

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Robin Carlsson