Vikaholm, Växjö Kommun

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföre de återstående arbetena med kantsten inom nytt bostadsområde på Vikaholm i Växjö.

Beställare: Växjö Kommun

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Robin Carlsson