Parkytor Hagarondellen, Alvesta Kommun

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföra markarbeten gällande ny parkyta vid Hagarondellen i Alvesta.

Beställare: Alvesta Kommun

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Bojje Eliasson