Utegym, Ryssby

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföra ombyggnad av Södra Järnvägsgatan där ny GC väg skall byggas med nyplantering av träd i biokolsbäddar.

Beställare: Ryssby IF Fotboll

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Arbetsledare: Frans Gamberg