Kontek Nybygge, Ljungby

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall riva befintlig kontorsbyggnad åt Kontek, samt utföra Markarbeten för ny byggnad.

Beställare: Kontek, Ljungby

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Arbetsledare: Kim Svensk