Tingshuset, Värnamo

Tingshuset i Värnamo skall renoveras och tillgänglighets anpassas. Huset kommer även att förses med hiss och en utvändig ramp. Mark & Miljö har fått i uppdrag att på utförandeentreprenad åt Byggteknik i Ljungby AB utföra markarbetena i detta projekt.

Projekt beskrivning: Markarbeten vid tingshuset i Värnamo.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Byggteknik i Ljungby AB

Entreprenadtid: December 2013

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren