Pågående Projekt

RAMAVTAL, VÄXJÖBOSTÄDER

Projekt beskrivning: Mark och Miljö har ramavtal på Växjöbostäder, där det utförs Va-arbeten, lekplatser, utemiljöer snickeriarbete  mm

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Växjöbostäder


Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Tony Johansson

Arbetsledare: Tommy Ivarsson