Pågående Projekt

Referensprojekt

TOALETTBYGGNAD, VÄXJÖ

Projekt beskrivning: I samarbete med Danlo skall Mark och Miljö utföra markarbetena för en ny ofentlig toalettbyggnad på Strandbjörket i Växjö.

Beställare: Danflo

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Robin Carlsson