Pågående Projekt

ASFALTJUSTERING ÅT ASFALTBOLAGET

Projekt beskrivning: Mark och Miljö håller på med att asfaltjustera åt Asfaltbolaget i Ljungby Kommun.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Asfaltbolaget

Entreprenadtid: 2023

Ombud: Mattias Refónd

Arbetsledare: Erik Bäckman