Pågående Projekt

Avloppspumpstation MOSSLE, VÄRNAMO

Projekt beskrivning: Under år 2022  Gjorde vi på Mark & Miljö i Ljungby en nya avloppspumpstation. Entreprenaden omfattade mark, va- och byggnadsarbeten, maskinella installationer, vvs-installationer samt el- och styrinstallationer i Värnamo.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Värnamo Kommun

Entreprenadtid: 2022

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Kim Svensk

Här nedan finns lite bilder från projektet.