Pågående Projekt

FJV SÖDERLEDEN, VÄXJÖ

Projekt beskrivning: Åt VEAB i Växjö skall Mark och Miljö utöka FJV längs Söderleden i Växjö. I entreprenaden ingår även en ny cykelväg, ny belysning och ett nytt vägräcke.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: VEAB

Entreprenadtid: 2019-2020

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren

Arbetsledare: Mattias Alvén