Pågående Projekt

GEOMETRIPARKEN, VÄXJÖ KOMMUN

Projekt beskrivning: Projektet skall bli en stadsdelpark med bland annat sittmöjligheter, gräsytor, trä och växter samt en aktivitetspark inom området Trummen i Växjö kommun.

Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Tekniska förvaltningen, Växjö kommun.

Entreprenadtid: 2018-2019

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Robin Karlsson