Pågående Projekt

Hamn, Hölminge

Projekt beskrivning: Mark och Miljö skall utföra en ny småbåtshamn i Hölminge.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Hölminge Mellangård Hamnförening Syd

Entreprenadtid: 2019

Ombud: Mattias Refónd

Arbetsledare: Kim Svensk