Pågående Projekt

Multihall Wästbygg AB, Ljungby

Projekt beskrivning: Mark och Miljö håller på med utemiljö, parkering och dagvattenhantering vid nybyggnation av Multihall i Ljungby.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: November 2023 – Juni 2025

Beställare: Wästbygg AB

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Kim Svensk

Arbetsledare: Erik Bäckman