Pågående Projekt

Piggbrunnar på vattenledning

Projekt beskrivning: Mark och Miljö håller på att sätta piggbrunnar på vattenledning åt kund.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: Vinter-Vår 2024

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Kim Svensk

Arbetsledare: Tony Johansson