Pågående Projekt

RAMAVTAL, ALVESTA

Projekt beskrivning: Mark och Miljö har ramavtal i Alvesta där det utförs arbeten som Snickeri, schaktning mm

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Alvesta Kommun Anläggning, Allbohus, Alvesta Energi, Alvesta Elnät, Alvesta Renhållning


Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Tony Johansson

Arbetsledare: Johan Frisk