Pågående Projekt

Ramavtal, Statens Fastighetsverk

Projekt beskrivning: Mark och Miljö har ramavtal för entreprenadarbeten Mark & anläggning med Statens Fastighetsverk.

Entreprenadform: Ramavtal

Beställare: Statens Fastighetsverk

Entreprenadtid: 2021-2024

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren