Pågående Projekt

Ramavtal Värnamo kommun

Projekt beskrivning: Mark och Miljö har ramavtal med Värnamo kommun på små markentreprenader.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: 2020-2024

Beställare: Värnamo kommun

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Kim Svensk

Arbetsledare: Victor Ramberg