Pågående Projekt

Ramavtal, Växjö Energi AB

Projekt beskrivning: Mark och Miljö har ramavtal för schaktningsarbeten med Växjö Energi AB (VEAB).

Entreprenadform: Ramavtal

Beställare: Växjö Energi AB

Entreprenadtid: 2021-2029

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Marlen Lundgren