Pågående Projekt

SJÖKABEL, PJÄTTERYD

Projekt beskrivning: Mark och Miljö förlägger sjökabel i Pjätteryd.

Entreprenadform: Utförande entreprenad.

Beställare: Kraftringen Service AB

Entreprenadtid: Februari 2020

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: 

Arbetsledare: Frans Gamberg