Pågående Projekt

SKÅNEGATAN, LJUNGBY

Projekt beskrivning: Mark och Miljö kommer under år 2021- våren 2022 att ansluta Skånegatan och GC-vägar till den befintliga Hammarondellen. Ny parkering, ny återvinningsstation, ny belysningsanläggning, byte av vissa dag-spill och vattenledningar samt planteringar och nya grönytor i området.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Ljungby Kommun

Entreprenadtid: 2021- våren 2022

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Kim Svensk

Arbetsledare: Frans GambergHär nedan finns lite bilder från projektet.