Pågående Projekt

Trädgård & stenmurar, Sundströms Safety AB

Projekt beskrivning: Mark och Miljö håller på med ny utemiljö och anläggning av stenmurar på Sundströms Safety AB i Lagan.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: Vinter 2023 – Vår 2024

Beställare: Sundströms Safety AB

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Kim Svensk

Arbetsledare: Tony Johansson