Pågående Projekt

VEAB ETAPP G, VÄXJÖ

Projekt beskrivning: Mark och Miljö kommer utföra arbeten med nya fjärrvärmeledningar och vattenledningar i Växjö

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Veab och Växjö Kommun

Entreprenadtid: 2020-2021

Ombud: Mattias Refónd

Platschef: Peter Andersson

Arbetsledare: Bo-Göran Eliasson och Fredrik Karlsson