Presentation Mark & Miljö

MARK & MILJÖ I LJUNGBY AB'S KVALITETS-, ARBETSMILJÖ OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM.

Mark & Miljö i Ljungby AB´s ledningssystem för kvalitet och miljö är enligt ISO-standard 9001:2015 och 14001:2015.

Mark & Miljö i Ljungby AB är sedan 2020 kvalitets- och miljö certifierade enligt ISO-standard 9001:2015 och 14001:2015. 

Vårt arbetsmiljöarbete bedriver vi enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Nämnda ledningssystem ingår som betydande del av företagets integrerade Verksamhetssystem.

Företagets målsättning med detta system är: 

  • att skapa ett organiserat och strukturerat system 
  • att säkerställa att våra aktiviteter grundas på en systematisk planering
  • att våra arbeten blir väl utförda och dokumenterade.
  • att generera ökad kunskap samt en effektiv erfarenhetsåterföring vilket bidrar till nöjda kunder och en ständig förbättring.

Faktorer som påverkar kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö i företagets aktiviteter skall analyseras och bearbetas så att samtliga krav från samhället, beställare och andra intressenter kan uppfyllas.

Mark & Miljö skall ge sina medarbetare en stark medvetenhet om kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö genom att:

  • Tillhandahålla kontinuerlig information och utbildning av företagets Verksamhetssystem.
  • Kräva kvalitet och god miljö på bästa möjliga ekonomiska sätt från anställd och underleverantör
  • Kontinuerligt utveckla, tillämpa och dokumentera definierade rutiner och instruktioner på ett sådant sätt att de blir en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vid erhållande av entreprenad definieras ansvarsområden och objektanpassad kvalitets-, arbetsmiljö- och miljösäkring ( KAM-säkring ) upprättas enligt rutinbeskrivning.  
Upprättad KAM-säkring delges beställaren för godkännande.

Mark & Miljö´s definition på kvalitet är att möta kundens krav. Detta krav uppnås av engagerade medarbetare som tillsammans strävar mot samma mål.

KVALITETSPOLICY

Mark & Miljö i Ljungby AB skall vara en pålitlig partner där samtliga medarbetare är engagerade och tar sitt kvalitetsansvar för ständig förbättring i verksamhetsprocessen vilket leder till överenskomna kundkrav och ökad lönsamhet.

ARBETSMILJÖPOLICY

Vi skall i samverkan arbeta för en arbetsmiljö som ger säkerhet, trivsel och stimulans i arbetet.

MILJÖPOLICY

Mark & Miljö i Ljungby AB bedriver entreprenadverksamhet på ett miljöanpassat sätt där vi kontinuerligt skall förebygga negativa miljöaspekter och sträva efter att uppnå en ständigt bättre miljö. Företagets miljöarbete skall följa samhällets, våra kunders samt egna miljökrav och skall redovisas öppet både internt som externt.